New Page 1
 HOME || Minyak Aura Rezeki || Minyak Pengasih Aura
Minyak Aura Rezeki  Minyak Penga
 
Forex Tools
Sistem Signal Forex
9 Teknik Forex Berkesan
 
Online Tools
Penukaran Jarak dan Keluasan

 

 

 

 

 

 

Apakah Telepati ?
 

Perkataan telepati berasal dari dua perkataan Yunani "tele" dan "apathe" di mana yang "tele" bermakna jauh "apathe" bermakna perasaan.

Telepati boleh dianggap sebagai komunikasi antara minda. Apabila seseorang berfikir atau membayangkan tentang sesuatu atau tentang orang lain dan kemudian orang lain yang menerima pemikiran atau perasaan ini boleh dianggil telepati.

Telepati juga adalah salah satu kebolehan mempengaruhi sesorang secara psikik yang di mana pertukaran komunikasi mental terjadi di antara dua orang. Teknik mempengaruhi sesorang adalah salah satu bentuk telepati yang "advanced", yang membolehkan anda menyalurkan pemikiran, keinginan, dan perasaan anda sendiri, untuk mempengaruhi orang lain. Ini biasa dilakukan oleh ahli pemasaran, ahli politik atau ahli agama.

Telepati adalah fenomena psikik di mana komunikasi terjadi di antara minda, atau komunikasi minda kefikiran. Komunikasi telepati mental tersebut merangkumi pemikiran, idea, perasaan, sensasi dan imej mental.

Deskripsi telepati secara universal didapati dalam tulisan dan lisan. Dalam masyarakat suku orang Aborigin Australia telepati diterima sebagai fakulti manusia, sedangkan dalam masyarakat yang lebih maju, ia dianggap sebagai keupayaan khusus yang dimiliki oleh ahli mistik dan psikik.

Walaupun tidak terbukti secara saintifik, telepati semakin banyak dikaji dalam penyelidikan psikis.Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengamalkan Telepati ialah:

1-Pengirim Dan Penerima.
2-kepercayaan.
3-Relaksasi Fizikal.
4-Relaksasi Mental.
5-Visualisasi.
6-Transmisi.

New Page 1

 

 

 


Copyright 2018-

Copyright © 2018-2019 Barang-mujarab.com.
All Rights Reserved. Our future depends on your support.
- S I T E   R E Q U I R E M E N T S -
Best Veiw Internet Explorer or Firefox or Opera 1024 x 768 resolution